Artiste

Victor Pasmore
Chelsham (Angleterre), Royaume-Uni, 1908 - Gudja, Malte, 1998

Nationalité :
Britannique